Sykkelverksted i Fredrikstad: man til tor 10-17, fre 10-16 lør, 10-14

Sykkelverksted i Spydeberg: etter avtale, telefon 69 79 46 60 – tast 2

Vilkår for forbrukerkjøp på sykkellykke.com

Bedrift/offentlig kunde, se egne vilkår nederst

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Torsnes AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Sykkellykke») til forbruker (heretter kalt «Kunde» eller «du») gjennom nettbutikken på www.sykkellykke.com.

For å handle i nettbutikken må du være over 18 år og myndig. Det leveres kun til Norge, inklusive Svalbard, eksklusive kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen. Når du til slutt klikker «Fullfør kjøp», sendes det en bestilling til Torsnes AS. Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse. Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt. (Du har likevel rett til å angre kjøpet, se punkt 7.) Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene, vareopplysningene i nettbutikken, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende. Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20% av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

Du kan oppleve at noen produkter i vår nettbutikk har andre navn enn originalt påtrykket navn når du mottar varen. Dette skyldes at våre leverandører ofte benytter navn som er vanskelig å uttale, eller gir en annen mening på norsk enn på originalspråket.

3. Pris

Prisene i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din. Vi benytter Norgespakken til forsendelse i alle tilfeller der det er mulig.

4. Betaling

Betaling kan gjøres med Vipps eller via faktura. Leveringstiden kan variere avhengig av varen som bestilles. Lagervarer sendes normalt neste virkedag, mens spesialbestilte sykler kan ta inntil 10 uker. Gjennomsnittlig leveringstid på spesialbestilte varer vil være ca 4 uker.
Du vil få en e-post som bekreftelse på din bestilling innen 1 virkedag.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varene skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. Avhengig av forsinkelsens omfang og varenes art, kan du, i henhold til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, enten be om levering til ny tid, heve avtalen eller kreve erstatning.

Det kreves at du er tilstede ved levering av sykler eller større varer der det er nødvendig for kvittering av mottak. Vedkommende som tar imot varen er pliktig å gå over denne for å se etter eventuelle transportskader før varen kvitteres mottatt. Transportselskapene fraskriver seg ansvar for transportskader straks leveringen er signert av mottaker. Oppdages transportskade i ettertid, har Kunden ingen krav på erstatning. Vi anbefaler derfor å gå igjennom produktet nøye, inkludert prøvesykling da det er mulig, før signering på leveringsbekreftelsen. Oppdages skader, skal dette bemerkes til transportøren på stedet, og det skal skrives ut en kvittering. Denne benytter vi til å kreve erstatning på vegne av Kunde.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli. For pakker vil du motta melding fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger – i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.

6. Garanti og reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, har du rett til å reklamere i henhold til våre garantibestemmelser og reglene i forbrukerkjøpsloven. Du kan kontakte oss på e-post brev@sykkellykke.com.

Garanti omfatter

 • For bremser, gir, motor, batteri, display, lastekasse, styre og hjul er garantitiden to år.
  • Dersom sykkelen har unormalt høy bruksslitasje kan garantitiden forkortes.
  • Garantitiden på batteri kan forkortes dersom det har passert 500 ladesykluser
 • Arbeid ifm. garantireparasjon de første 12 måneder av garantitiden.
 • For rammebrudd gjelder fem års reklamasjonsrett.
 • En erstatningsdel behøver ikke å være ny, men den skal være i god stand og minst likeverdig med den utskiftede delen.
 • For øvrig gjelder reklamasjonsrettigheter iht norsk lov.
 • Garantitiden forlenges ikke ved eventuell utskifting av komponenter.

Ved garantisaker plikter kjøper å frakte sykkel til nærmeste autoriserte verksted, eller etter avtale med forhandler til importørens hovedkontor. Etter avtale med importør kan også Kunden selv bytte deler.

Garanti omfatter ikke

 • Garanti gjelder ikke for kjede, vaiere, dekk, slanger, lager eller batterier (til lykter), da dette regnes som slitasjedeler. Normal etterjustering/-stramming av gir, bremser, eiker, skruer og muttere regnes ikke som garantireparasjon, og må utføres av Kunde eller hos forhandler.
  • Vi tilbyr gratis justering etter fire ukers bruk.
 • Garantien omfatter ikke feil som følge av feil montering, bruk, fukt, slitasje, dårlig vedlikehold, overbelastning eller ytre påvirkninger.
 • Garantien omfatter ikke erstatning for direkte eller indirekte skade som Kunden har blitt påført som følge av feil bruk.
 • Garantien dekker ikke feil som er irrelevante for funksjon og bruk av sykkelen, som f.eks gummi-/plastikkdetaljer.
 • Garantien gjelder kun dersom anbefalt vedlikeholdsprogram er fulgt. Vedlikehold skal dokumenteres.
 • Garantien opphører dersom feilen har økt i omfang som en følge av at Kunden har fortsatt å benytte sykkelen med feil.
  Batterier eldre enn to år (eller over 500 ladesykluser), batterier med vannskade, batterier som er kortsluttet som følge av at det er benyttet feil ladekabel eller batterier som har ytre skader vil ikke omfattes av garanti.
 • Kontrollenhet til motor (kan sitte sammen med, eller separert fra motoren) er å anse som en slitedel. Denne enheten har også som funksjon å beskytte motor mot overlast. Ved overlast må kontroller ofte skiftes.

NB! Reklamasjonsretten som Forbrukerkjøpsloven gir bortfaller dersom sykkelen benyttes i næringsøyemed, selv om den er kjøpt som privatperson. Er sykkelen benyttet i næringsøyemed gjelder egne garantibestemmelser.

All elektronikk kan få vanninntregning og/eller kondens. Batterier, display og motorer må åpnes av autorisert personell for kontroll og eventuelt tørking/lufting. Dette er en del av vedlikeholdsprogrammet som må dokumenteres. 

OBS!
Sykle alltid med varsomhet. Kraftige støt, som for eksempel mot fortauskanter, hull og ujevnheter kan skade sykkelen om man ikke sykler varsomt. Man skal heller aldri overbelaste sykkelen. Følg alltid maksimalvekten som er oppgitt på ditt produkt. Informasjon finner du enten på våre nettsider, eller ved å henvende deg til forhandler. Vær oppmerksom på at en lastesykkel krever mer vedlikehold enn en tradisjonell sykkel grunnet sykkelens egenvekt og størrelse.

Ved vinterbruk skal sykkelen vaskes regelmessig for å redusere risikoen for rustangrep. 

Sykling på to hjul med en trehjuling kan påføre sykkelen skade som ikke gir krav til garantireparasjon. Sykler med pareringsbrems bør ikke så med denne i låst posisjon over lengre tid. 

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra oss.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten med ordrebekreftelsen eller ved levering av varene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.

NB! Angreretten gjelder ikke for spesialbestilte /-konfigurerte varer. 

8. Andre bestemmelser

Ved spesialbestillinger der f.eks. Kunde har bedt om farge, form, spesifikasjoner e.l. som avviker fra standard, frafaller angreretten. Dette skal i så fall opplyses om skriftlig ved kjøp. Andre bestillingsvarer kan også omfattes av denne bestemmelsen, dersom dette opplyses av selger.

________________________________________________________________

Vilkår for bedriftkjøp på sykkellykke.com

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Torsnes AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Sykkellykke.com») til kunde (heretter kalt «Kunde» eller «du») gjennom nettbutikken på www.sykkellykke.com.

For å handle i nettbutikken med fakturabetaling må du ha et organisasjonsnummer. Det leveres kun til Norge, inklusive Svalbard, eksklusive kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen. Når du til slutt klikker «Fullfør kjøp», kan du velge å betale gjennom Klarna, eller be om faktura ved å ta kontakt med oss. Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse. Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt. Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene, vareopplysningene i nettbutikken, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende. Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20% av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

3. Pris

Prisene i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din. Vi benytter Norgespakken til forsendelse i alle tilfeller der det er mulig.

4. Betaling

Betaling skjer via Vipps, tilsendt faktura eller leasingavtale inngått med De Lage Landen Finans Norge NUF. Betaling skal være registrert før varen(e) blir sendt, med mindre annet er avtalt. 

Ved ordrer over NOK 100 000,- faktureres 50% av kjøpesummen ved bestilling, og resten før levering.

Leveringstiden kan variere avhengig av varen som bestilles. Lagervarer sendes normalt neste virkedag, mens spesialbestilte sykler kan ta inntil 10 uker. Gjennomsnittlig leveringstid på spesialbestilte varer vil være ca 4 uker.

Du vil få en e-post som bekreftelse på din bestilling innen 1 virkedag.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varen(e) skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. 

Det kreves at ansvarlig person er tilstede ved levering av sykler eller større varer der det er nødvendig for kvittering av mottak. Vedkommende som tar imot varen er pliktig å gå over denne for å se etter eventuelle transportskader før varen kvitteres mottatt. Transportselskapene fraskriver seg ansvar for transportskader straks leveringen er signert av mottaker. Oppdages transportskade i ettertid, har Kunden ingen krav på erstatning. Vi anbefaler derfor å gå igjennom produktet nøye, inkludert prøvesykling, før signering på leveringsbekreftelsen. Oppdages skader, skal dette bemerkes til transportøren på stedet, og det skal skrives ut en kvittering. Denne benytter vi til å kreve erstatning på vegne av Kunde.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli. For pakker vil du motta SMS fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger – i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.

6. Reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, må du kontakte oss snarest etter feilen er oppdaget.

 • For bremser, gir, motor, batteri, display, lastekasse, styre og hjul gjelder reklamasjonsretten i seks måneder fra fakturadato.
 • For ramme gjelder to års reklamasjonsrett.
 • Ved reklamasjonssaker plikter kjøper å frakte sykkel til nærmeste autoriserte verksted, eller etter avtale med forhandler til importørens hovedkontor. Etter avtale med importør kan også Kunden selv bytte deler. Fraktomkostninger dekkes av Kunden. 
 • En erstatningsdel behøver ikke å være ny, men den skal være i god stand og minst likeverdig med den utskiftede delen.
 • Reklamasjonstiden forlenges ikke ved eventuell utskifting av komponenter.

Reklamasjonsretten omfatter ikke

 • kjede, vaiere, dekk, lager, slanger, eller batterier (til lykter), da dette regnes som slitasjedeler. Normal etterjustering/-stramming av gir, bremser, eiker, skruer og muttere regnes ikke som reklamasjonsreparasjon, og må utføres av Kunde eller hos forhandler på Kundes regning.
 • feil som følge av feil montering/bruk, fukt, slitasje, dårlig vedlikehold, overbelastning eller ytre påvirkninger.
 • erstatning for direkte eller indirekte skade som Kunden har blitt påført som følge av feil bruk.
 • arbeid ved utskifting av deler.
 • feil som er irrelevante for funksjon og bruk av sykkelen.
 • i tilfeller der anbefalt vedlikeholdsprogram ikke er fulgt. Vedlikehold skal dokumenteres.
 • der feilen har økt i omfang som en følge av at Kunden har fortsatt å benytte sykkelen med feil.
 • batterier med vannskade, batterier som er kortsluttet som følge av at det er benyttet feil ladekabel eller batterier som har ytre skader.
 • kontrollenhet til motor (kan sitte sammen med, eller separert fra motoren), da den er å anse som en slitedel. Denne enheten har også som funksjon å beskytte motor mot overlast. Ved overlast må kontroller ofte skiftes.

All elektronikk kan få vanninntregning og/eller kondens. Batterier, display og motorer må åpnes av autorisert personell for kontroll og eventuelt tørking/lufting. Dette er en del av vedlikeholdsprogrammet som må dokumenteres.

OBS! Sykle alltid med varsomhet. Kraftige støt, som for eksempel mot fortauskanter, hull og ujevnheter kan skade sykkelen om man ikke sykler varsomt. Man skal heller aldri overbelaste sykkelen. Følg alltid maksimalvekten som er oppgitt på ditt produkt. Informasjon finner du enten på våre nettsider, eller ved å henvende deg til forhandler. Vær oppmerksom på at en lastesykkel krever mer vedlikehold enn en tradisjonell sykkel grunnet sykkelens egenvekt og størrelse.

Ved vinterbruk skal sykkelen vaskes regelmessig for å redusere risikoen for rustangrep. 

Sykling på to hjul med en trehjuling kan påføre sykkelen skade som ikke gir krav til garantireparasjon. Sykler med pareringsbrems bør ikke så med denne i låst posisjon over lengre tid.