Azor

Azor håndlager alle sine sykler på bestilling. 100% av produksjonen foregår på fabrikken i Nederland, der halvparten av de ansatte har et handikap. Denne produsenten lever etter et litt annet prinsipp enn sykkelbransjen ellers.

Azor er et høykvalitetsprodukt som lages på bestilling på, og har dermed lang produksjonstid (6-10 uker)